Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 10.02.2022 tarih ve 2022/04-1 sayılı karar eki        EK-1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGRAMI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA103 Kültürlerarası İletişim Becerileri (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA105 Çevirmenler için Türkçe Z 2 1 0 3 6
HUM101 Arapça Modern Metin Okumaları (Arapça) Z 2 1 0 3 6
ENG111 English I Z 2 4 0 4 7
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   12 7 0 17 30
TOPLAM KREDİ   17 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA102 Çeviriye Giriş (Arapça) Z 2 1 0 3 6
HUM102 Arapça Klasik Metin Okumaları (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA108 Karşılaştırmalı Medeniyet Araştırmaları (Arapça) Z 2 0 0 2 3
INTA108 Sözlü Çeviri Uygulamaları (Arapça) Z 2 1 0 3 3
ENG112 English II Z 2 4 0 4 7
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   14 7 0 19 30
TOPLAM KREDİ   36 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA201 Çeviri Teknolojileri Z 2 1 0 3 3
TRA203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (Arapça) Z 2 1 0 3 5
INTA207 Toplum Çevirmenliğine Giriş (Arapça) Z 2 1 0 3 3
ENG211 English III Z 2 4 0 4 7
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  ALAN SEÇMELİ I (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ II  S 3 0 0 3 5
TOPLAM   15 8 0 21 30
TOPLAM KREDİ   57 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA208 Teknik Metin Yazarlığı (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA210 Proje Yönetimine Giriş Z 2 1 0 3 3
ENG212 English IV Z 2 4 0 4 7
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  ALAN SEÇMELİ III (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ IV (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ V S 2 1 0 3 5
TOPLAM   14 9 0 21 30
TOPLAM KREDİ   78 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTA301 Ardıl Çeviri (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA303 Çeviri Kuramı ve Eleştirisi Z 3 0 0 3 5
ENG311 English V Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ VI (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VII S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VIII S 2 1 0 3 5
TOPLAM   13 8 0 19 30
TOPLAM KREDİ   97 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTA306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA308 Çeviride Kalite Standartları Z 2 1 0 3 5
ENG312 English VI Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ IX (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ X (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XI S 3 0 0 3 5
TOPLAM   13 8 0 19 30
TOPLAM KREDİ   116 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA401 Araştırma Teknikleri (Arapça) Z 3 0 0 3 5
TRA403* / INTA403** Çeviri ve Proje Yönetimi (Arapça)* /
Tıp ve Hukuk Alanlarında Toplum Çevirmenliği (Arapça) **
Z 2 1 0 3 3
ENG411 English VII Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ XII S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XIII S 2 1 0 3 5
  SERBEST SEÇMELİ I S 3 0 0 3 5
TOPLAM   14 7 0 19 30
TOPLAM KREDİ   135 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA402 Bitirme Tezi Z 0 6 0 3 5
TRA408*/ INTA406** Özel Alan Çevirisi (Arapça)* /
Konferans Çevirisi (Arapça)**
Z 2 1 0 3 3
ENG412 English VIII Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ XIV S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XV S 2 1 0 3 5
  SERBEST SEÇMELİ II S 3 0 0 3 5
TOPLAM   11 13 0 19 30
TOPLAM KREDİ   154 240
*TRA403/
TRA408
*Yazılı modül dersi            
**INTA403/
INTA406
**Sözlü modül dersi            
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    154 240      
  Zorunlu Dersler   103 155      
  Seçmeli Dersler    51 85      
  Öğretim Dili Arapça Olan Dersler    59 88      
  Öğretim Dili Arapça Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   38%      
  Toplam ders sayısı   51      
  Zorunlu ders sayısı   34      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   67%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   33%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   15      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   2      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
AAP221 Yazı Becerisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
AAP223 Dinleme ve Okumayı Geliştirme (Arapça) S 2 1 0 3 5
LING223 Çevirmenler için Dilbilim  S 3 0 0 3 5
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA222 Yaratıcı Metin Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
AAP220 Çevirmenler için Arapça Dilbilgisi S 2 1 0 3 5
HUM222 Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça) S 2 1 0 3 5
HUM224 Çağdaş Arap Hikayesi (Arapça) S 2 1 0 3 5
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA321 Uluslarası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
TRA325 Makine Çevirisi  S 2 1 0 3 5
TRA327 Dini Metin Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
HUM325 Edebi Metin İncelemeleri (Arapça)  S 2 1 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA322 Tıp Metinleri Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
TRA324 Çeviri Tarihi S 2 1 0 3 5
TRA326 Hukuk Metinleri Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
TRA328 Medya Dili (Arapça) S 2 1 0 3 5
LING328 Karşılaştırmalı Dilbilim S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA421 Edebi Metin Çevirisi (Arapça)  S 2 1 0 3 5
AAP421 Kelime Dağarcığını Geliştirme (Arapça) S 2 1 0 3 5
AAP423 Arapça Paragraf ve Makale Yazma (Arapça) S 2 1 0 3 5
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA424 Ekonomi Metinleri Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
TRA426 Söylem Çözümlemesi S 2 1 0 3 5
TRA428 Medya Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
AAP420 Arapça Diyalektler (Arapça) S 2 1 0 3 5
AAP422 İleri Arapça Yazılı Anlatım (Arapça) S 2 1 0 3 5
YABANCI DİL DERSLERİ
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ENG111 English I S 2 4 0 4 7
ENG112 English II S 2 4 0 4 7
ENG211 English III S 2 4 0 4 7
ENG212 English IV S 2 4 0 4 7
ENG311 English V S 2 4 0 4 7
ENG312 English VI S 2 4 0 4 7
ENG411 English VII S 2 4 0 4 7
ENG412 English VIII S 2 4 0 4 7
               
ARAPÇA OKUTULACAK DERSLERİN LİSTESİ
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA103 Kültürlerarası İletişim Becerileri (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA107 Arapça Modern Metin Okumaları (Arapça) Z 3 0 0 3 6
TRA102 Çeviriye Giriş (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA106 Arapça Klasik Metin Okumaları (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA108 Karşılaştırmalı Medeniyet Araştırmaları (Arapça) Z 2 0 0 2 3
INTA108 Sözlü Çeviri Uygulamaları (Arapça) Z 3 0 0 3 3
TRA203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (Arapça) Z 2 1 0 3 5
INTA207 Toplum Çevirmenliğine Giriş (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA208 Teknik Metin Yazarlığı (Arapça) Z 2 1 0 3 3
INTA301 Ardıl Çeviri (Arapça) Z 2 1 0 3 3
INTA306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA401 Araştırma Teknikleri (Arapça) Z 3 0 0 3 5
TRA403 / INTA403 Çeviri ve Proje Yönetimi (Arapça) / Z 2 1 0 3 3
Tıp ve Hukuk Alanlarında Toplum Çevirmenliği (Arapça)
TRA406/ INTA406 Yerelleştirme ve Proje Yönetimi (Arapça) / Z 2 1 0 3 3
Konferans Çevirisi (Arapça)
AAP221 Yazı Becerisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA222 Yaratıcı Metin Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
HUM222 Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça) S 3 0 0 3 5
HUM224 Çağdaş Arap Hikayesi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA321 Uluslarası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA327 Dini Metin Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
HUM325 Edebi Metin İncelemeleri (Arapça)  S 3 0 0 3 5
TRA322 Tıp Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA326 Hukuk Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA328 Medya Dili (Arapça) S 2 1 0 3 5
TRA421 Edebi Metin Çevirisi (Arapça)  S 3 0 0 3 5
AAP421 Kelime Dağarcığını Geliştirme (Arapça) S 3 0 0 3 5
AAP423 Arapça Paragraf ve Makale Yazma (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA424 Ekonomi Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA428 Medya Çevirisi (Arapça) S 2 1 0 3 5
AAP420 Arapça Diyalektler (Arapça) S 3 0 0 3 5
AAP422 İleri Arapça Yazılı Anlatım (Arapça) S 3 0 0 3 5
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5
               
KOD AÇILIMLARI            
AAP Akademik Amaçlar için Arapça (Arabic for Academic Purposes)            
HUM İnsan ve Toplum Bilimleri (Humanities)            
INTA Sözlü Çeviri - Arapça (Interpreting - Arabic)            
LING Dilbilim (Linguistics)            
TRA Çeviri - Arapça (Translaion - Arabic)            
ENG İngilizce (English)            
               
Koşullar
1. Öğrenci, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersiyle birlikte toplamda 154 kredi / 240 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür.
2. Öğrenci, toplamda 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersi eğitimini aynı dilde ve sıralı olarak tamamlamalıdır. Herhangi bir sebeple seçtiği dili değiştiren öğrenci, eğitiminin uzama olasılığını hukuki olarak kabul etmiş sayılır.
3. Programa başvurulan dönemin başında yapılacak olan dil dersi seviye belirleme sınavı sonucunda öğrenciler İngilizce'de uygun seviyeye yerleştirilirler. Ancak bu dilde 412 seviyesini tamamladıklarında, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersini tamamlamak üzere bölümde açılan bir diğer yabancı dil dersine kaydolurlar.
4. Öğrenci, 7. ve 8. yarıyıllarda  uzmanlaşacağı alan doğrultusunda yazılı veya sözlü çeviri derslerini alır. Sözlü çeviri derslerinin seçilebilmesi için, öğrencinin TRA103, HUM101, INTA108, INTA207, INTA301 ve INTA306 kodlu dersleri almış olması, bu derslerin not ortalamasının BB ve üzeri olması ve bölüm tarafından yapılacak genel kültür, ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri bölümlerinden oluşan sınavdan 90 ve üzeri not alması beklenmektedir.