Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Lisans Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ARAPÇA) LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA101 Çeviriye Giriş I (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA103 Kültürlerarası İletişim Becerileri I (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA105 Çevirmenler için Türkçe Z 3 0 0 3 6
ENG111 English I Z 2 4 0 4 7
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   13 6 0 17 30
TOPLAM KREDİ   17 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA102 Çeviriye Giriş II (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA104 Kültürlerarası İletişim Becerileri II (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA108 Karşılaştırmalı Medeniyet Araştırmaları (Arapça) Z 2 0 0 2 3
INTA108 Sözlü Çeviri Uygulamaları (Arapça) Z 3 0 0 3 3
ENG112 English II Z 2 4 0 4 7
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   15 6 0 19 30
TOPLAM KREDİ   36 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA201 Çeviri Teknolojileri Z 2 1 0 3 3
TRA203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (Arapça) Z 2 1 0 3 5
INTA207 Toplum Çevirmenliğine Giriş (Arapça) Z 2 1 0 3 3
ENG211 English III Z 2 4 0 4 7
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  ALAN SEÇMELİ I (Arapça) S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ II  S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 7 0 21 30
TOPLAM KREDİ   57 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA208 Teknik Metin Yazarlığı Z 2 1 0 3 3
TRA210 Proje Yönetimine Giriş Z 2 1 0 3 3
ENG212 English IV Z 2 4 0 4 7
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  ALAN SEÇMELİ III (Arapça) S 2 1 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ IV (Arapça) S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ V S 2 1 0 3 5
TOPLAM   15 8 0 21 30
TOPLAM KREDİ   78 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTA301 Ardıl Çeviri (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA303 Çeviri Kuramı ve Eleştirisi Z 3 0 0 3 5
ENG311 English V Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ VI (Arapça) S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VII S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VIII S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 5 0 19 30
TOPLAM KREDİ   97 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTA306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (Arapça) Z 2 1 0 3 3
TRA308 Çeviride Kalite Standartları Z 3 0 0 3 5
ENG312 English VI Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ IX (Arapça) S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ X (Arapça) S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XI S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 5 0 19 30
TOPLAM KREDİ   116 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA401 Araştırma Teknikleri Z 3 0 0 3 5
TRA403 / INTA403 Çeviri ve Proje Yönetimi (Arapça) /
Tıp ve Hukuk Alanlarında Toplum Çevirmenliği (Arapça)
Z 2 1 0 3 3
ENG411 English VII Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ XII S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XIII S 3 0 0 3 5
  SERBEST SEÇMELİ I S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 5 0 19 30
TOPLAM KREDİ   135 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA402 Bitirme Tezi Z 0 6 0 3 5
TRA406/ INTA406 Yerelleştirme ve Proje Yönetimi (Arapça) /
Konferans Çevirisi (Arapça)
Z 2 1 0 3 3
ENG412 English VIII Z 2 4 0 4 7
  ALAN SEÇMELİ XIV S 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XV S 3 0 0 3 5
  SERBEST SEÇMELİ II S 3 0 0 3 5
TOPLAM   13 11 0 19 30
TOPLAM KREDİ   154 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    154 240      
  Zorunlu Dersler   103 155      
  Seçmeli Dersler    51 85      
  Öğretim Dili Arapça Olan Dersler    53 77      
  Öğretim Dili Arapça Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   34%      
  Toplam ders sayısı   51      
  Zorunlu ders sayısı   34      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   67%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   33%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   15      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   2      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA221 Yazı Becerisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
LING223 Çevirmenler için Dilbilim I S 3 0 0 3 5
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA222 Yaratıcı Metin Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
LING224 Çevirmenler için Dilbilim II S 3 0 0 3 5
ITB220 Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça) S 3 0 0 3 5
ITB222 Arap Edebiyatı İncelemeleri (Arapça) S 3 0 0 3 5
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA323 AB Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA325 Makine Çevirisi  S 3 0 0 3 5
TRA327 Dini Metin Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
ITB323 Temel Fotoğraf Eğitimi S 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA322 Tıp Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA324 Çeviri Tarihi S 3 0 0 3 5
TRA326 Hukuk Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
INTA328 Basın ve Medya Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
LING328 Karşılaştırmalı Dilbilim S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA429 Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmeti Sektörü S 3 0 0 3 5
TRA421 Edebi Metin Çevirisi (Arapça)  S 3 0 0 3 5
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA432 Çeviribilim ve Çeviri Teknolojilerinde Araştırma ve İnovasyon  S 3 0 0 3 5
TRA424 Ekonomi Metinleri Çevirisi (Arapça) S 3 0 0 3 5
TRA426 Söylem Çözümlemesi S 3 0 0 3 5
LING424 Bilişimsel Dilbilim S 3 0 0 3 5
               
YABANCI DİL DERSLERİ
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ENG111 English I S 2 4 0 4 7
ENG112 English II S 2 4 0 4 7
ENG211 English III S 2 4 0 4 7
ENG212 English IV S 2 4 0 4 7
ENG311 English V S 2 4 0 4 7
ENG312 English VI S 2 4 0 4 7
ENG411 English VII S 2 4 0 4 7
ENG412 English VIII S 2 4 0 4 7
               
ARAPÇA OKUTULACAK DERSLERİN LİSTESİ
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA101 Çeviriye Giriş I Z 2 1 0 3 6
TRA102 Çeviriye Giriş II Z 2 1 0 3 6
TRA108 Karşılaştırmalı Medeniyet Araştırmaları Z 2 0 0 2 3
TRA103 Kültürlerarası İletişim Becerileri I Z 2 1 0 3 6
TRA104 Kültürlerarası İletişim Becerileri II Z 2 1 0 3 6
ITB220 Çağdaş Arap Edebiyatı S 2 1 0 3 5
ITB222 Arap Edebiyatı İncelemeleri S 2 1 0 3 5
INTA108 Sözlü Çeviri Uygulamaları Z 3 0 0 3 3
TRA203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Z 2 1 0 3 5
INTA207 Toplum Çevirmenliğine Giriş Z 2 1 0 3 3
TRA221 Yazı Becerisi S 2 1 0 3 5
TRA222 Yaratıcı Metin Çevirisi S 2 1 0 3 5
INTA301 Ardıl Çeviri Z 2 1 0 3 3
INTA306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri Z 2 1 0 3 3
TRA327 Dini Metin Çevirisi  S 2 1 0 3 5
TRA326 Hukuk Metinleri Çevirisi S 3 4 0 3 5
INTA328 Basın ve Medya Çevirisi Z 2 1 0 3 3
TRA403 Çeviri ve Proje Yönetimi Z 2 1 0 3 3
INTA403 Tıp ve Hukuk Alanlarında Toplum Çevirmenliği  Z 2 1 0 3 3
INTA406 Konferans Çevirisi  Z 2 1 0 3 3
TRA406 Yerelleştirme ve Proje Yönetimi Z 2 1 0 3 3
TRA421 Edebi Metin Çevirisi S 3 0 0 3 5