Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Lisans Öğretim Programı

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE101 Introduction to Translation I Z 2 1 0 3 6
TRE103 Intercultural Communication I Z 2 1 0 3 6
TRE105 Turkish for Translators Z 3 0 0 3 6
  FOREIGN LANGUAGE I Z 2 4 0 4 7
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   13 6 0 17 30
TOPLAM KREDİ   17 30
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE102 Introduction to Translation II Z 2 1 0 3 6
TRE104 Intercultural Communication II Z 2 1 0 3 6
TRE108 Comparative Civilization Studies Z 2 0 0 2 3
INTE108 Interpreting Practices Z 3 0 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE II Z 2 4 0 4 7
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   15 6 0 19 30
TOPLAM KREDİ   36 60
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE201 Translation Technologies Z 2 1 0 3 3
TRE203 Translation Oriented Text Analysis Z 2 1 0 3 5
INTE207 Introduction to Community Interpreting  Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE III Z 2 4 0 4 7
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  AREA ELECTIVE I  S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE II  S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 7 0 21 30
TOPLAM KREDİ   57 90
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE208 Technical Writing Z 2 1 0 3 3
TRE210 Introduction to Project Management Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE IV Z 2 4 0 4 7
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  AREA ELECTIVE III S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE IV S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE V S 2 1 0 3 5
TOPLAM   15 8 0 21 30
TOPLAM KREDİ   78 120
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTE301 Consecutive Interpreting Z 2 1 0 3 3
TRE303 Translation Theory and Criticism Z 3 0 0 3 5
  FOREIGN LANGUAGE V Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE VI S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE VII S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE VIII S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 5 0 19 30
TOPLAM KREDİ   97 150
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTE306 Onsight Interpreting Z 2 1 0 3 3
TRE308 Translation Quality Standards Z 3 0 0 3 5
  FOREIGN LANGUAGE VI Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE IX S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE X S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE XI S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 5 0 19 30
TOPLAM KREDİ   116 180
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE401 Research Techniques Z 3 0 0 3 5
TRE403 Translation and Project Management Z 2 1 0 3 3
INTE403 Community Interpreting in Legal and Healthcare Settings Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VII Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE XII S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE XIII S 3 0 0 3 5
  FREE ELECTIVE I S 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 6 0 22 33
TOPLAM KREDİ   138 213
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE402 Thesis Z 0 6 0 3 5
TRE406/ INTE406 Localization and Project Management/ Conference Interpreting  Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VIII Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE XIV S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE XV S 3 0 0 3 5
  FREE ELECTIVE II S 3 0 0 3 5
TOPLAM   13 11 0 19 30
TOPLAM KREDİ   157 243
    KREDİ AKTS
Toplam Kredi    154 240
Zorunlu Dersler   87 79
Seçmeli Dersler    51 85
Öğretim Dili İngilizce/Arapça Olan Dersler    0 0
Öğretim Dili İngilizce/Arapça Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   0%
Toplam ders sayısı   51
Zorunlu ders sayısı   18
Zorunlu Ders Toplam Kredi   56%
Seçmeli Ders  Toplam Kredi   33%
Alan Seçmeli Ders Sayısı   15
Serbest Seçmeli Ders Sayısı   2
ALAN SEÇMELİ DERSLER/ AREA ELECTIVE COURSES
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
LING221 Linguistics for Translators I S 3 0 0 3 5
TRE221 Expository Writing S 3 0 0 3 5
TRE223 Media Translation S 3 0 0 3 5
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUM220 Contemporary World Literature S 3 0 0 3 5
LING222 Linguistics for Translators II S 3 0 0 3 5
TRE222 Transcreation S 3 0 0 3 5
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE323 Translation of EU Texts S 3 0 0 3 5
TRE325 Machine Translation S 3 0 0 3 5
TRE327 Literary Translation  S 3 0 0 3 5
TRE329 Translation of Legal Texts S 3 0 0 3 5
HUM321 Contemporary World Drama S 3 0 0 3 5
HUM323 Photography Basics S 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTE326 Interpreting in Press and Media S 3 0 0 3 5
TRE322 Editing and Proofreading S 3 0 0 3 5
TRE324 Historical Translation Studies S 3 0 0 3 5
LING320 Contrastive Turkish-English Analysis S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE421 Translation and Project Management S 3 0 0 3 5
TRE423 Technical Translation S 3 0 0 3 5
TRE425 Terminology Management S 3 0 0 3 5
TRE429 Translation and Interpreting Service Providing Business S 3 0 0 3 5
HUM421 History of Anglo-Saxon Culture and English S 3 0 0 3 5
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE426 Discourse Analysis S 3 0 0 3 5
TRE432 Research and Innovation in Translation Studies and Translation Technologies S 3 0 0 3 5
LING420 Computational Linguistics S 3 0 0 3 5
               
YABANCI DİL DERSLERİ/ FOREIGN LANGUAGE
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ARA111 Arabic I S 2 4 0 4 7
ARA112 Arabic II S 2 4 0 4 7
ARA211 Arabic III S 2 4 0 4 7
ARA212 Arabic IV S 2 4 0 4 7
ARA311 Arabic V S 2 4 0 4 7
ARA312 Arabic VI S 2 4 0 4 7
ARA401 Arabic VII S 2 4 0 4 7
ARA412 Arabic VIII S 2 4 0 4 7
GER111 German I S 2 4 0 4 7
GER112 German II S 2 4 0 4 7
GER211 German III S 2 4 0 4 7
GER212 German IV S 2 4 0 4 7
GER311 German V S 2 4 0 4 7
GER312 German VI S 2 4 0 4 7
GER411 German VII S 2 4 0 4 7
GER412 German VIII S 2 4 0 4 7
RUS111 Russian I S 2 4 0 4 7
RUS112 Russian II S 2 4 0 4 7
RUS211 Russian III S 2 4 0 4 7
RUS212 Russian IV S 2 4 0 4 7
RUS311 Russian V S 2 4 0 4 7
RUS312 Russian VI S 2 4 0 4 7
RUS411 Russian VII S 2 4 0 4 7
RUS412 Russian VIII S 2 4 0 4 7

Koşullar
1. Öğrenci, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersiyle birlikte toplamda 156 kredi / 240 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür.
2. Öğrenci, toplamda 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersi eğitimini aynı dilde tamamlamalıdır. Herhangi bir sebeple seçtiği dili değiştiren öğrenci, eğitiminin uzama olasılığını hukuki olarak kabul etmiş sayılır.
3. Programa başvurulan dönemin başında yapılacak olan dil dersi seviye belirleme sınavı sonucunda öğrenciler seçtikleri dilde uygun seviyeye yerleştirilir. Ancak bu dilde 402 seviyesini tamamladıklarında, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersini tamamlamak üzere bölümde açılan bir diğer yabancı dil dersine kaydolurlar.
4. 7. ve 8. yarıyıllarda öğrenci, uzmanlaşacağı alan doğrultusunda yazılı veya sözlü çeviri derslerini alır. Sözlü çeviri derslerinin seçilebilmesi için, öğrencinin TRE103, TRE104, INTE108, INTE207, INTE301 ve INTE 306 kodlu dersleri almış olması, bu derslerin not ortalamasının BB ve üzeri olması ve bölüm tarafından yapılacak genel kültür, ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri bölümlerinden oluşan sınavdan en az 90 ve üzeri not alması beklenmektedir.