Arapça Mütercim ve Tercümanlık ÇAP Öğretim Programı

Üniversite Senatosu'nun 08.12.2020 tarih ve 2020/23-2 sayılı karar eki         EK.1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

ARAPÇA MÜTERCİM TERCÜMANLIK LİSANS PROGRAMI

ÇAP ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUM101 Arapça Modern Metin Okumaları (Arapça) Z 2 1 0 3 6
TRA103 Kültürlerarası İletişim Becerileri (Arapça) Z 2 1 0 3 6
ENG111 English I Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   6 6 0 10 19
TOPLAM KREDİ   10 19
 
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA102 Çeviriye Giriş (Arapça) Z 2 1 0 3 6
HUM102 Arapça Klasik Metin Okumaları (Arapça) Z 2 1 0 3 6
ENG112 English II Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   6 6 0 10 19
TOPLAM KREDİ   20 38
               
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA201 Çeviri Teknolojileri Z 2 1 0 3 3
TRA203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi  (Arapça) Z 2 1 0 3 5
INTA207 Toplum Çevirmenliğine Giriş  (Arapça) Z 2 1 0 3 3
ENG211 English III Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   8 7 0 13 18
TOPLAM KREDİ   33 56
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA208/TRA210 Teknik Metin Yazarlığı (Arapça)/Proje Yönetimine Giriş Z 2 1 0 3 3
ENG212 English IV Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   40 66
               
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  ALAN SEÇMELİ/INTA301 Ardıl Çeviri (Arapça)   3 0 0 3 3
TRA303 Çeviri Kuramı ve Eleştirisi Z 3 0 0 3 5
ENG311 English V Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   5 4 0 10 15
TOPLAM KREDİ   50 81
               
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  ALAN SEÇMELİ/INTA306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (Arapça)   3 0 0 3 3
ENG312 English VI Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   5 4 0 7 10
TOPLAM KREDİ   57 91
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA403/ INTA403 Çeviri ve Proje Yönetimi/Tıp ve Hukuk Alanlarında Toplum Çevirmenliği   (Arapça) Z 2 1 0 3 3
ENG411 English VII Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   64 101
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA408/ INTA406 Özel Alan Çevirisi/ Konferans Çevirisi  (Arapça) Z 2 1 0 3 3
ENG412 English VIII Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   71 111
TOPLAM KREDİ 71 111
               
               
Toplam Bölüm Dersleri 156 Kredi 240 AKTS  
Zorunlu Bölüm Dersleri 92 Kredi 142 AKTS  
Çift Anadal Dersleri 71 111 AKTS  
Çift Anadal Dersleri / Bölüm Dersleri (%) 71 111/240 (%46)  
               
Koşullar
1. Öğrenci, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersiyle birlikte toplamda 71 kredi / 111 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür.
2. 4. yarıyılda belirtilen TRA208 ve TRA210 derslerinden yalnızca biri danışman onayıyla seçilecektir.
3. 5. yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ ve INTA301 derslerinden yalnızca biri danışman onayıyla seçilecektir. İlgili yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ dersi yerine, öğrenci önceki veya sonraki dönemlerde açılan ALAN SEÇMELİ derslerinden herhangi birini alabilir.  Sözlü çeviri sınavına girmek isteyen öğrenciler ise INTA301 kodlu dersi almalıdır.
4. 6. yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ ve INTA306 derslerinden yalnızca biri danışman onayıyla seçilecektir. İlgili yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ dersi yerine, öğrenci önceki veya sonraki dönemlerde açılan ALAN SEÇMELİ derslerinden herhangi birini alabilir. Sözlü çeviri sınavına girmek isteyen öğrenciler ise INTA306 kodlu dersi almalıdır.
5. 7. ve 8. yarıyıllarda öğrenci, uzmanlaşacağı alan doğrultusunda yazılı veya sözlü çeviri derslerini alır. Sözlü çeviri derslerinin seçilebilmesi için, öğrencinin TRA103, TRA104, INTA207, INTA301 ve INTA306 kodlu dersleri almış olması, bu derslerin not ortalamasının BB ve üzeri olması ve bölüm tarafından yapılacak genel kültür, ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri bölümlerinden oluşan sınavdan en az 90 ve üzeri not alması beklenmektedir.
6. ÇAP kapsamında toplamda 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersi tamamlama zorunluluğu olduğundan, 5. yarıyılında Arapça Mütercim Tercümanlık bölümünde ÇAP’a başvuran öğrenci, eğitiminin uzama olasılığını kabul etmiş sayılır.
7. Öğrenci, toplamda 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersi eğitimini aynı dilde ve sıralı olarak tamamlamalıdır. Herhangi bir sebeple seçtiği dili değiştiren öğrenci, eğitiminin uzama olasılığını hukuki olarak kabul etmiş sayılır.
8. Programa başvurulan dönemin başında yapılacak olan dil dersi seviye belirleme sınavı sonucunda öğrenciler İngilizce'de uygun seviyeye yerleştirilirler. Ancak bu dilde 412 seviyesini tamamladıklarında, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersini tamamlamak üzere bölümde açılan bir diğer yabancı dil dersine kaydolurlar.
9. Bölümümüzün eğitim dili %30 Arapça olduğundan, öğrencilerin ÇAP’a kabulü için başvuru süreci sonunda Arapça Hazırlık Birimi tarafından düzenlenecek Arapça Yeterlilik Sınavı’ndan en az 70 almaları gerekmektedir.