Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Yandal Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜTERCİM - TERCÜMANLIK (ARAPÇA) YANDAL DERS PROGRAMI

 
(Edebiyat Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İçin)
               
KOD DERSİN ADI T U L KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
MTA101 Çeviriye Giriş I 2 1 0 3 6 9
MTA102 Çeviriye Giriş II 2 1 0 3 6 9
MTA103 Kültürlerarası İletişim Becerileri I 2 1 0 3 6 9
MTA104 Kültürlerarası İletişim Becerileri II 2 1 0 3 6 9
MTA201 Çeviri Teknolojileri I 1 2 2 3 3 4,5
MTA303 Çeviri Kuramı ve Eleştirisi 3 0 0 3 5 7,5
  Alan Seçmeli 3 0 0 3 5 7,5
  Alan Seçmeli 3 0 0 3 5 7,5
TOPLAM 18 6 2 24 42 63
TOPLAM KREDİ 24 42

Üniversite Senatosunun 23.08.2016 tarih ve 2016/09-4  sayılı karar eki         EK.4