VI. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı Yapıldı

VI. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı Yapıldı

VI. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı bu yıl İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. “Geçmişten Günümüzde Çeviri Teknolojileri” ana başlıklı çalıştayın açılış konuşmasını İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Kulübü Başkanı Sena Ekinci yaptı. Ekinci bu etkinlikte emeği geçen Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği’ne (TÜÇEB) ve kulübün yönetim kuruluna teşekkür etti. Ardından TÜÇEB adına Olgun Dursun bir konuşma yaptı. Dursun, TÜÇEB’in her daim çeviri öğrencileriyle iletişim halinde olacağını vurguladı.

İlk oturum Trakya Üniversitesinden Enes Balay’ın moderatörlüğünde başladı. İlk sunumu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Yasemin Süleyman yaptı. Süleyman, “Çeviri Teknolojilerinin Gelişimi” başlıklı sunumuyla bu teknolojilerin gelişimini dört başlık altında inceledi ve ALPAC raporunun önemine değindi. Oturumun ikinci ve son sunumunu Trakya Üniversitesinden “Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Tarih Boyunca Gelişimi” başlıklı bildirisiyle Büşra Uz gerçekleştirdi. Uz, bilgisayar destekli çeviri araçlarının ortaya çıkışından günümüze kadar olan uygulamaları çeşitli örneklerle açıkladı.

Yemek arasının ardından ikinci oturum Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Güngör Köklü’nün moderatörlüğünde başladı. Oturumun ilk sunumunu Trakya Üniversitesi’nden Gökberk Başbuğ ve Eylül Artan gerçekleştirdi. Başbuğ ve Artan “Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Sağladığı Kolaylıklar” başlıklı bildirilerinde bu araçların birçok fırsat barındırdığını ve öğrenildikleri zaman yapılan çevirilerin kalitesini artıracağını ve çevirmene yeni bir bakış açısı kazandıracaklarını vurguladılar. Oturumun ikinci sunumunu Marmara Üniversitesinden Gülşen Ay yaptı.  Ay, “Uzaktan Sözlü Çeviriye Yeni Bir Soluk Getiren Videokonferans Çevirisi” adlı bildirisinde videokonferans çevirisinin artı ve eksi yönlerini değerlendirip yeni konferans teknolojilerinin şimdiki ve gelecekteki durumuna dair bilgiler verdi.

Kahve molasının ardından üçüncü ve son oturum İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Müge Durukan’ın moderatörlüğünde başladı. Durukan, oturum başlangıcında Çeviribilim Kulübü adına çalıştaya destek veren tüm üniversite yönetimine teşekkür etti. Akabinde, üçüncü oturumun ilk sunumunu “NLP Nedir? Çevirmenleri Neden İlgilendirir?” başlıklı bildirisiyle Olgun Dursun gerçekleştirdi. Dursun, sunumunda doğal dil işlemenin ne olduğunu ve nasıl işlediğini ele alarak çevirmenlere olan faydalarını çeşitli örneklerle anlattı. Oturumun ikinci sunumu ise “Teknik Metin Yazarlığı” başlıklı bildirileriyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Sevda Sözen ve Hanife Çilingir gerçekleştirdi. Oturumun ve etkinliğin son sunumunu ise Ege Üniversitesi’nden Tuba Bingöl yaptı. “Reklam Çevirisinde Yerelleştirme” adlı bildirisinde reklam çevirilerinde oluşan problemler üzerinde durup yerelleştirme ve transkreasyon kavramlarına açıklık getirerek çeşitli örnekler gösterdi.

Kapanışta İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işın Bengi Öner bir konuşma yaparak bildiri sunan tüm öğrencilere bilgilendirici konuşmaları için teşekkür etti. Işın Bengi Öner’in konuşmasının ardından Çeviribilim Kulübü Yönetim Kurulu, bildiri sunan ve moderatörlük yapan öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

 

Yayınlanma Tarihi: 26 Mayıs 2017